Duiven op de plaats met in het midden mijn stamdoffer "Ouweblauwe"